sund  skepsis  sund  tro
launch  september 2015
Store og mægtige er Herrens værker, der udforskes af enhver, som har sin glæde i dem.

James Clerk Maxwell
matematiker og teoretisk fysiker, som opstillede de vigtige "Maxwells ligninger"
Hvorfor siger Maxwell det?
Måtte Gud sørge for at mine fantastiske teorier overalt og til fulde får den effekt på tænkende mennesker, som jeg har tilstræbt med min afhandling, nemlig at troen på verdens skabelse forstærkes gennem disse ydre beviser.

Johannes Kepler
Naturvidenskabelig pionér, som opstillede love for planeternes bevægelse
Hvorfor siger Kepler det?
Hvis mennesker udviklede sig alene ved mutationer og naturlig selektion, hvem har så brug for Gud? Til det svarer jeg: Det har jeg.

Francis Collins
Læge og genetiker, leder af National Institute of Health og tidligere leder af Human Genome Project
Hvorfor siger Collins det?
Dette meget smukke system af sole, planeter, kometer kan kun udvikle sig på baggrund af et intelligent og magtfuldt Væsens råd og herredømme.

Isaac Newton
Naturvidenskabelig pionér, som bl.a. formulerede love om tyngdekraften
Hvorfor siger Newton det?
Vi tror også på Gud – fordi vores skepsis fortæller os, at kristendommen er sand. Stoler du ikke på den konklusion? Vi vil gerne forklare os. Derfor bringer skeptiker.dk snart den skeptiske, velovervejede, logiske men stadig traditionelle kristne tro frem i det søgende, intellektuelle landskab i Danmark.